Informasi Perkara

Jadwal Sidang

Pendaftaran e-court

Biaya Perkara Perdata

Eraterang

Survai Kepuasan

 

PNBP
PDF
Cetak
E-mail
Senin, 28 September 2020 01:09

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

 

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

SATUAN

TARIF (Rp)

I.

Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Pertama

   

I.A.

Peradilan Umum

 

 

I.A.1

Perdata Umum

 

 

I.A.1.a)

Pendaftaran Perkara Permohonan/Gugatan/Gugatan Sederhana/Perlawanan/Bantahan pada Pengadilan Negeri

Per Perkara

30.000,00

I.A.1.b)

Relaas Panggilan Pertama kepada Penggugat/Tergugat/Pelawan/Terlawan/ Pembantah/Terbantah/Pemohon/Termohon

Per Relaas

10.000,00

I.A.1.c)

Relaas Panggilan Pertama kepada Tergugat/Terlawan/Terbantah/Termohon (Melalui Iklan/Radio/Pengumuman)

Per Relaas

10.000,00

I.A.1.d)

Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/Tergugat/Pelawan/Terlawan/ Pembantah/Terbantah

Per Relaas

10.000,00

I.A.1.e)

Relaas Panggilan Saksi Penggugat

Per Relaas

10.000,00

I.A.1.f)

Relaas Panggilan Saksi Tergugat

Per Relaas

10.000,00

I.A.1.g)

Relaas Panggilan Ahli Penggugat

Per Relaas

10.000,00

I.A.1.h)

Relaas Panggilan Ahli Tergugat

Per Relaas

10.000,00

I.A.1.i)

Relaas Panggilan Penerjemah

Per Relaas

10.000,00

I.A.1.j)

Pemeriksaan Setempat Permohonan dari Penggugat/Tergugat/Pelawan/Terlawan/Pembantah/Terbantah/Pemohon/Termohon

Per Perkara

10.000,00

I.A.1.k)

Pendaftaran Permohonan Sita

Per Perkara

25.000,00

I.A.1.l)

Penetapan Sita

Per Penetapan

25.000,00

I.A.1.m)

Berita Acara Penyitaan

Per Berita Acara

25.000,00

I.A.1.n)

Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan 

Per Perkara

10.000,00

I.A.1.o)

Surat Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan

Per Perkara

10.000,00

I.A.1.p)

Relaas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan

Per Relaas

10.000,00

I.A.1.q)

Pendaftaran Pengangkatan Sita

Per Perkara

25.000,00

I.A.1.r)

Penetapan Pengangkatan Sita

Per Penetapan

25.000,00

I.A.1.s)

Berita Acara Pengangkatan Sita

Per Berita Acara

25.000,00

I.A.1.t)

Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat/Pelawan/Pembantah

Per Relaas

10.000,00

I.A.1.u)

Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat/Terlawan/Terbantah

Per Relaas

10.000,00

I.A.1.v)

Penetapan Penawaran Pembayaran

Per Penetapan

10.000,00

I.A.1.w)

Berita Acara Penawaran Pembayaran

Per Berita Acara

10.000,00

I.A.1.x)

Berita Acara Konsinyasi

Per Berita Acara

10.000,00

I.A.1.y)

Redaksi Putusan/Penetapan

Per Putusan/ Penetapan

10.000,00

I.A.2

Perdata Khusus

 

 

I.A.2.a

Sengketa Gugatan/Permohonan Kekayaan Intelektual (KI) pada Pengadilan Niaga, Sengketa Persaingan Usaha, Sengketa Konsumen, dan Sengketa Partai Politik pada Pengadilan Negeri

 

 

I.A.2.a.1)

Pendaftaran Gugatan/Permohonan

Per Perkara 

40.000,00 

I.A.2.a.2)

Relaas Panggilan Pertama kepada Penggugat/Pemohon

Per Relaas 

10.000,00 

I.A.2.a.3)

Relaas Panggilan Pertama kepada Tergugat/Termohon

Per Relaas 

10.000,00 

I.A.2.a.4)

Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/Tergugat/Pemohon/Termohon

Per Relaas 

10.000,00 

I.A.2.a.5)

Relaas Panggilan Saksi Penggugat/Pemohon

Per Relaas 

10.000,00 

I.A.2.a.6)

Relaas Panggilan Saksi Tergugat/Termohon

Per Relaas 

10.000,00 

I.A.2.a.7)

Relaas Panggilan Ahli Penggugat/Pemohon

Per Relaas 

10.000,00 

I.A.2.a.8)

Relaas Panggilan Ahli Tergugat/Termohon

Per Relaas

10.000,00 

I.A.2.a.9)

Relaas Panggilan Penerjemah 

Per Relaas 

10.000,00 

I.A.2.a.10)

Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat/Pemohon

Per Putusan

10.000,00 

I.A.2.a.11)

Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat/Termohon

Per Putusan 

10.000,00 

I.A.2.a.12)

Pencabutan Gugatan/Permohonan

Per Perkara 

10.000,00 

I.A.2.a.13)

Relaas Pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat/Termohon

Per Relaas 

10.000,00 

I.A.2.a.14)

Redaksi Putusan/Penetapan

Per Putusan/Penetapan 

10.000,00 

I.A.2.b

Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Pengadilan Niaga

 

 

I.A.2.b.1)

Pendaftaran Perkara

   

I.A.2.b.1)

a. Nilai Utang sampai dengan Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)

Per Permohonan

1.000.000,00 

I.A.2.b.1)

b. Nilai Utang lebih dari Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah)

Per Permohonan 

2.000.000,00 

I.A.2.b.1)

c. Nilai Utang lebih dari Rp50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah)

Per Permohonan

3.000.000,00 

I.A.2.b.1)

d. Nilai Utang lebih dari Rp250.000.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar Rupiah)

Per Permohonan 

4.000.000,00 

I.A.2.b.1)

e. Nilai Utang di atas Rp500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar Rupiah)

Per Permohonan

6.000.000,00 

I.A.2.b.2)

Relaas Panggilan Pertama kepada Pemohon

Per Relaas 

10.000,00 

I.A.2.b.3)

Relaas Panggilan Pertama kepada Termohon

Per Relaas

10.000,00 

I.A.2.b.4)

Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Pemohon/Termohon

Per Relaas 

10.000,00 

I.A.2.b.5)

Relaas Panggilan Saksi Pemohon

Per Relaas

10.000,00 

I.A.2.b.6)

Relaas Panggilan Saksi Termohon

Per Relaas 

10.000,00 

I.A.2.b.7)

Relaas Panggilan Ahli Pemohon

Per Relaas

10.000,00 

I.A.2.b.8)

Relaas Panggilan Ahli Termohon

Per Relaas 

10.000,00 

I.A.2.b.9)

Relaas Panggilan Penerjemah

Per Relaas

10.000,00 

I.A.2.b.10)

Relaas Pemberitahuan Pencabutan Permohonan

Per Relaas 

10.000,00 

I.A.2.c

Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial (Nilai Gugatan > Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

 

 

I.A.2.c.1)

Pendaftaran Gugatan PHI pada Pengadilan Negeri

Per Perkara 

30.000,00 

I.A.2.c.2)

Relaas Panggilan Pertama kepada Penggugat

Per Relaas

10.000,00 

I.A.2.c.3)

Relaas Panggilan Pertama kepada Tergugat

Per Relaas

10.000,00 

I.A.2.c.4)

Relaas Panggilan Saksi Penggugat

Per Relaas

10.000,00 

I.A.2.c.5)

Relaas Panggilan Saksi Tergugat

Per Relaas

10.000,00 

I.A.2.c.6)

Relaas Panggilan Ahli Penggugat

Per Relaas

10.000,00 

I.A.2.c.7)

Relaas Panggilan Ahli Tergugat

Per Relaas 

10.000,00 

I.A.2.c.8)

Relaas Panggilan Penerjemah

Per Relaas

10.000,00 

I.A.2.c.9)

Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat

Per Relaas 

10.000,00 

I.A.2.c.10)

Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Tergugat

Per Relaas

10.000,00 

I.A.2.c.11)

Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat

Per Putusan 

10.000,00 

I.A.2.c.12)

Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat

Per Putusan

10.000,00 

I.A.2.c.13)

Pencabutan Gugatan

Per Perkara 

10.000,00 

I.A.2.c.14)

Relaas Pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat

Per Relaas

10.000,00 

I.A.2.c.15)

Redaksi Putusan/Penetapan

Per Putusan/Penetapan 

10.000,00 

I.A.2.d

Sengketa Arbitrase

 

 

I.A.2.d.1)

Pendaftaran Putusan Arbitrase Nasional

Per Putusan 

40.000,00 

I.A.2.d.2)

Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional

Per Putusan

50.000,00 

I.A.2.d.3)

Fiat Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional

Per Putusan

100.000,00 

I.A.2.d.4)

Fiat Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional

Per Putusan

150.000,00 

I.A.2.e

Sengketa Keterbukaan Informasi Publik

 

 

I.A.2.e.1)

Pendaftaran Permohonan Putusan KIP

Per Perkara 

40.000,00 

I.A.2.e.2)

Relaas Panggilan Pertama kepada Pemohon

Per Relaas

10.000,00 

I.A.2.e.3)

Relaas Panggilan Pertama kepada Termohon

Per Relaas

10.000,00 

I.A.2.e.4)

Relaas Panggilan Saksi Pemohon

Per Relaas

10.000,00 

I.A.2.e.5)

Relaas Panggilan Saksi Termohon

Per Relaas

10.000,00 

I.A.2.e.6)

Relaas Panggilan Ahli Pemohon

Per Relaas

10.000,00 

I.A.2.e.7)

Relaas Panggilan Ahli Termohon

Per Relaas 

10.000,00 

I.A.2.e.8)

Relaas Panggilan Penerjemah

Per Relaas

10.000,00 

I.A.2.e.9)

Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon

Per Putusan 

10.000,00 

I.A.2.e.10)

Pemberitahuan Putusan kepada Termohon

Per Putusan

10.000,00 

I.A.2.e.11)

Pencabutan Permohonan

Per Perkara 

10.000,00 

I.A.2.e.12)

Relaas Pemberitahuan Pencabutan kepada Termohon

Per Relaas

10.000,00 

I.A.2.e.13)

Redaksi Putusan/Penetapan

Per Putusan/Penetapan 

10.000,00 

I.B.

Eksekusi

 

 

I.B.1

Pelaksanaan Eksekusi Membayar Sejumlah Uang

 

 

I.B.1.a)

Pendaftaran Permohonan Eksekusi

Per Permohonan

10.000,00

I.B.1.b)

Penetapan Teguran

Per Penetapan

10.000,00

I.B.1.c)

Relaas Panggilan Teguran kepada Termohon

Per Relaas

10.000,00

I.B.1.d)

Berita Acara Teguran

Per Berita Acara

10.000,00

I.B.1.e)

Penetapan Sita Eksekusi

Per Penetapan

10.000,00

I.B.1.f)

Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi

Per Berita Acara

10.000,00

I.B.1.g)

Pendaftaran Sita Eksekusi

Per Surat

25.000,00

I.B.1.h)

Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon

Per Berita Acara

10.000,00

I.B.1.i)

Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon

Per Berita Acara

10.000,00

I.B.1.j)

Penetapan Lelang

Per Penetapan

10.000,00

I.B.1.k)

Pengumuman Lelang

Per Surat

10.000,00

I.B.1.l)

Pembagian Hasil Lelang

Per Perkara

10.000,00

I.B.1.m)

Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang

Per Permohonan

10.000,00

I.B.1.n)

Penetapan Perintah Pengosongan

Per Penetapan

25.000,00

I.B.1.o)

Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan

Per Surat

10.000,00

I.B.1.p)

Berita Acara Pengosongan

Per Berita Acara

25.000,00

I.B.1.q)

Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan

Per Berita Acara

10.000,00

I.B.2

Pelaksanaan Eksekusi Riil

 

 

I.B.2.a)

Pendaftaran Permohonan Eksekusi

Per Permohonan

10.000,00

I.B.2.b)

Penetapan Teguran

Per Penetapan

10.000,00

I.B.2.c)

Relaas Panggilan Teguran kepada Termohon

Per Relaas

10.000,00

I.B.2.d)

Berita Acara Teguran

Per Berita Acara

10.000,00

I.B.2.e)

Penetapan Perintah Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/Penyerahan Objek Eksekusi

Per Penetapan

25.000,00

I.B.2.f)

Berita Acara Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/Penyerahan Objek Eksekusi

Per Berita Acara

25.000,00

I.B.2.g)

Penyerahan Salinan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/Penyerahan Objek Eksekusi

Per Berita Acara

10.000,00

I.B.3

Pelaksanaan Eksekusi Melakukan Sesuatu Perbuatan

 

 

I.B.3.a)

Pendaftaran Permohonan Eksekusi

Per Permohonan

10.000,00

I.B.3.b)

Penetapan Teguran

Per Penetapan

10.000,00

I.B.3.c)

Relaas Panggilan Teguran kepada Termohon

Per Relaas

10.000,00

I.B.3.d)

Berita Acara Teguran

Per Berita Acara

10.000,00

I.B.4

Eksekusi Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia, dan Grose Akta Pengakuan Utang

 

 

I.B.4.a)

Pendaftaran Permohonan Eksekusi

Per Surat

10.000,00

I.B.4.b)

Penetapan Teguran

Per Penetapan

10.000,00

I.B.4.c)

Relaas Panggilan Teguran kepada Termohon

Per Relaas

10.000,00

I.B.4.d)

Berita Acara Teguran

Per Berita Acara

10.000,00

I.B.4.e)

Penetapan Sita Eksekusi

Per Penetapan

10.000,00

I.B.4.f)

Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi

Per Berita Acara

10.000,00

I.B.4.g)

Pendaftaran Sita Eksekusi

Per Surat

25.000,00

I.B.4.h)

Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon

Per Surat

10.000,00

I.B.4.i)

Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon

Per Surat

10.000,00

I.B.4.j)

Penetapan Lelang

Per Penetapan

10.000,00

I.B.4.k)

Pengumuman Lelang

Per Surat

10.000,00

I.B.4.l)

Pembagian Hasil Lelang

Per Perkara

10.000,00

I.B.4.m)

Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang

Per Permohonan

10.000,00

I.B.4.n)

Penetapan Perintah Pengosongan

Per Penetapan

25.000,00

I.B.4.o)

Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan

Per Surat

10.000,00

I.B.4.p)

Berita Acara Pengosongan

Per Berita Acara

25.000,00

I.B.4.q)

Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan

Per Berita Acara

10.000,00

I.B.5

Pelaksanaan Eksekusi Arbitrase

 

 

I.B.5.a)

Penetapan Teguran

Per Penetapan

10.000,00

I.B.5.b)

Relaas Panggilan Teguran

Per Relaas

10.000,00

I.B.5.c)

Berita Acara Teguran

Per Berita Acara

10.000,00

I.B.5.d)

Penetapan Perintah Sita Eksekusi

Per Penetapan

10.000,00

I.B.5.e)

Berita Acara Sita Eksekusi

Per Berita Acara

10.000,00

I.B.5.f)

Pendaftaran Sita Eksekusi

Per Berita Acara

10.000,00

I.B.5.g)

Penetapan Pelelangan

Per Penetapan

25.000,00

I.B.5.h)

Pengumuman Lelang

Per Surat

10.000,00

I.B.5.i)

Berita Acara Lelang

Per Berita Acara

10.000,00

I.B.5.j)

Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang

Per Permohonan

10.000,00

I.B.5.k)

Penetapan Perintah Pengosongan

Per Penetapan

25.000,00

I.B.5.l)

Redaksi Putusan/Penetapan

Per Putusan/Penetapan

10.000,00

I.B.5.m)

Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan

Per Surat

10.000,00

I.B.5.n)

Berita Acara Pelaksanaan Pengosongan

Per Berita Acara

10.000,00

I.B.5.o)

Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan

Per Berita Acara

10.000,00

I.B.6

Pencabutan Perkara Eksekusi

 

 

I.B.6.a)

Pendaftaran Permohonan Pencabutan Sita Eksekusi

Per Permohonan

10.000,00

I.B.6.b)

Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi

Per Penetapan

25.000,00

I.B.6.c)

Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi

Per Berita Acara

10.000,00

I.B.6.d)

Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi

Per Berita Acara

10.000,00

I.B.6.e)

Penetapan Pencabutan Perintah Lelang

Per Penetapan

25.000,00

I.B.6.f)

Pengumuman Pencabutan Pengumuman Lelang

Per Pengumuman

10.000,00

II.

Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Banding

   

II.A.

Peradilan Umum

 

 

II.A.1)

Pendaftaran Permohonan Banding

Per Perkara 

50.000,00 

II.A.2)

Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding

Per Akta

10.000,00 

II.A.3)

Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding

Per Relaas 

10.000,00 

II.A.4)

Relaas Penyerahan Memori Banding

Per Relaas 

10.000,00 

II.A.5)

Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding

Per Relaas 

10.000,00 

II.A.6)

Relaas Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding

Per Relaas 

10.000,00 

II.A.7)

Relaas Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding

Per Relaas 

10.000,00 

II.A.8)

Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Banding kepada Pembanding/Terbanding

Per Relaas

10.000,00 

II.A.9)

Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Pembanding

Per Relaas 

10.000,00 

II.A.10)

Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding

Per Relaas

10.000,00 

II.A.11)

Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding

Per Relaas

10.000,00 

II.A.12)

Pencabutan Banding

Per Akta

10.000,00 

II.A.13)

Relaas Pemberitahuan Pencabutan Banding

Per Relaas 

10.000,00 

II.A.14)

Redaksi Putusan/Penetapan

Per Putusan/Penetapan 

10.000,00 

III.

Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung RI

   

III.A.

Peradilan Umum

 

 

III.A.1

Kasasi Perdata Umum

 

 

III.A.1.a)

Pendaftaran Permohonan Kasasi

Per Perkara

50.000,00

III.A.1.b)

Penyerahan Akta Permohonan Kasasi

Per Akta

10.000,00

III.A.1.c)

Relaas Pemberitahuan Permohonan Kasasi kepada Termohon

Per Relaas

10.000,00

III.A.1.d)

Relaas Penyerahan Memori Kasasi kepada Termohon

Per Relaas

10.000,00

III.A.1.e)

Relaas Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon

Per Relaas

10.000,00

III.A.1.f)

Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/Termohon

Per Relaas

10.000,00

III.A.1.g)

Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela Pemohon/Termohon

Per Relaas

10.000,00

III.A.1.h)

Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi

Per Relaas

10.000,00

III.A.1.i)

Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi

Per Relaas

10.000,00

III.A.1.j)

Pencabutan Kasasi

Per Akta

10.000,00

III.A.1.k)

Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon

Per Relaas

10.000,00

III.A.1.l)

Redaksi Putusan/Penetapan

Per Putusan/Penetapan

10.000,00

III.A.2

Kasasi Perdata Khusus

 

 

III.A.2.a

Perkara Kekayaan Intelektual (KI), Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial (nilai gugatan > Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), Sengketa Arbitrase, Sengketa Persaingan Usaha, Sengketa Konsumen, Sengketa Partai Politik, dan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

 

 

III.A.2.a.1)

Pendaftaran Permohonan Kasasi

Per Perkara

100.000,00

III.A.2.a.2)

Penyerahan Akta Permohonan Kasasi

Per Akta

10.000,00

III.A.2.a.3)

Relaas Pemberitahuan Permohonan Kasasi

Per Relaas

10.000,00

III.A.2.a.4)

Relaas Penyerahan Memori Kasasi

Per Relaas

10.000,00

III.A.2.a.5)

Relaas Penyerahan Kontra Memori Kasasi

Per Relaas

10.000,00

III.A.2.a.6)

Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/Termohon

Per Relaas

10.000,00

III.A.2.a.7)

Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela Pemohon/Termohon

Per Relaas

10.000,00

III.A.2.a.8)

Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi

Per Relaas

10.000,00

III.A.2.a.9)

Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi

Per Relaas

10.000,00

III.A.2.a.10)

Pencabutan Kasasi

Per Akta

10.000,00

III.A.2.a.11)

Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon Kasasi

Per Relaas

10.000,00

III.A.2.a.12)

Redaksi Putusan/Penetapan

Per Putusan/Penetapan

10.000,00

III.A.2.b

Perkara Kepailitan dan PKPU

 

 

III.A.2.b.1)

Pendaftaran Permohonan Kasasi

Per Perkara

100.000,00

III.A.2.b.2)

Penyerahan Akta Permohonan Kasasi Perkara Kepailitan

Per Akta

10.000,00

III.A.2.b.3)

Relaas Pemberitahuan Permohonan Kasasi

Per Relaas

10.000,00

III.A.2.b.4)

Relaas Penyerahan Memori Kasasi

Per Relaas

10.000,00

III.A.2.b.5)

Relaas Penyerahan Kontra Memori Kasasi

Per Relaas

10.000,00

III.A.2.b.6)

Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/Termohon

Per Relaas

10.000,00

III.A.2.b.7)

Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela Pemohon/Termohon

Per Relaas

10.000,00

III.A.2.b.8)

Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi

Per Relaas

10.000,00

III.A.2.b.9)

Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi

Per Relaas

10.000,00

III.A.2.b.10)

Pencabutan Kasasi

Per Akta

10.000,00

III.A.2.b.11)

Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon Kasasi

Per Relaas

10.000,00

III.A.2.b.12)

Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Kurator/Pengurus

Per Relaas

10.000,00

III.A.2.b.13)

Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Hakim Pengawas

Per Relaas

10.000,00

III.A.2.b.14)

Redaksi Putusan/Penetapan

Per Putusan/Penetapan

10.000,00

III.A.3

Peninjauan Kembali (PK) Perdata Umum

 

 

III.A.3.a)

Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Alasan PK dari Pemohon

Per Perkara

200.000,00

III.A.3.b)

Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon

Per Akta

10.000,00

III.A.3.c)

Relaas Pemberitahuan Permohonan PK dan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon

Per Relaas

10.000,00

III.A.3.d)

Relaas Penyerahan Jawaban/Tanggapan PK kepada Pemohon

Per Relaas

10.000,00

III.A.3.e)

Relaas Pemberitahuan Putusan Sela PK kepada Pemohon/Termohon

Per Relaas

10.000,00

III.A.3.f)

Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela Pemohon/Termohon

Per Relaas

10.000,00

III.A.3.g)

Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon PK

Per Relaas

10.000,00

III.A.3.h)

Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon PK

Per Relaas

10.000,00

III.A.3.i)

Pencabutan PK

Per Perkara

10.000,00

III.A.3.j)

Relaas Pemberitahuan Pencabutan PK

Per Relaas

10.000,00

III.A.3.k)

Penyumpahan Novum (Bukti Baru) PK

Per Perkara

10.000,00

III.A.3.l)

Redaksi Putusan/Penetapan

Per Putusan/Penetapan

10.000,00

III.A.4

Peninjauan Kembali (PK) Perdata Khusus

 

 

III.A.4.a

Perkara Kekayaan Intelektual (KI), Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial (Nilai Gugatan > Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), Sengketa Arbitrase, Sengketa Persaingan Usaha, Sengketa Konsumen, Sengketa Partai Politik, dan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

 

 

III.A.4.a.1)

Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Alasan PK dari Pemohon

Per Perkara

200.000,00

III.A.4.a.2)

Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon

Per Akta

10.000,00

III.A.4.a.3)

Relaas Pemberitahuan Pernyataan PK dan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon

Per Relaas

10.000,00

III.A.4.a.4)

Relaas Penyampaian Jawaban/ Tanggapan PK kepada Pemohon

Per Relaas

10.000,00

III.A.4.a.5)

Relaas Pemberitahuan Putusan Sela PK kepada Pemohon/Termohon

Per Relaas

10.000,00

III.A.4.a.6)

Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela Pemohon/Termohon

Per Relaas

10.000,00

III.A.4.a.7)

Surat Pemberitahuan Salinan Putusan kepada Pemohon PK

Per Surat

10.000,00

III.A.4.a.8)

Surat Pemberitahuan Salinan Putusan kepada Termohon PK

Per Surat

10.000,00

III.A.4.a.9)

Pencabutan PK

Per Akta

10.000,00

III.A.4.a.10)

Relaas Pemberitahuan Pencabutan PK

Per Relaas

10.000,00

III.A.4.a.11)

Penyumpahan Novum (bukti baru) PK

Per Perkara

10.000,00

III.A.4.a.12)

Redaksi Putusan/Penetapan

Per Putusan/Penetapan

10.000,00

III.A.4.b

Perkara Kepailitan dan PKPU

 

 

III.A.4.b.1)

Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Alasan PK dari Pemohon

Per Perkara

200.000,00

III.A.4.b.2)

Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon

Per Akta

10.000,00

III.A.4.b.3)

Relaas Pemberitahuan Pernyataan PK dan Penyampaian Alasan PK kepada Termohon

Per Relaas

10.000,00

III.A.4.b.4)

Relaas Penyampaian Jawaban/Tanggapan PK

Per Relaas

10.000,00

III.A.4.b.5)

Relaas Penyampaian Putusan kepada Pemohon PK

Per Relaas

10.000,00

III.A.4.b.6)

Relaas Penyampaian Putusan kepada Termohon PK

Per Relaas

10.000,00

III.A.4.b.7)

Surat Pemberitahuan Salinan Putusan kepada Kurator/Pengurus

Per Surat

10.000,00

III.A.4.b.8)

Surat Pemberitahuan Salinan Putusan kepada Hakim Pengawas

Per Surat

10.000,00

III.A.4.b.9)

Pencabutan PK

Per Akta

10.000,00

III.A.4.b.10)

Relaas Pemberitahuan Pencabutan PK

Per Relaas

10.000,00

III.A.4.b.11)

Penyumpahan Novum (bukti baru) PK

Per Perkara

10.000,00

III.A.4.b.12)

Redaksi Putusan/Penetapan

Per Putusan/Penetapan

10.000,00

IV.

Hak Kepaniteraan Lainnya

   

IV.a)

Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan

Per Surat

10.000,00

IV.b)

Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan

Per Lembar

500,00

IV.c)

Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyumpahan di Luar Putusan Pengadilan

Per Berita Acara

10.000,00

IV.d)

Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga, dan Barang yang Disimpan di Kepaniteraan

Per Surat

10.000,00

IV.e)

Akta/Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara

Per Akta/Surat

10.000,00

IV.f)

Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan

Per Surat Kuasa/Kuasa Insidentil

10.000,00

IV.g)

Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan

Per Putusan/Penetapan

10.000,00


 

Putusan PN Tasikmalaya